KONTAKTA OSS

Medlemsskap

Medlemsavgift 100 kr

Inbetalas på Swish 1235207444

eller

BG 5390-1260 


Styrelse

Ordförande: Fredrik Selldén    070-375 44 00

Vice ordförande: Kurt Nilsson    070-315 62 14

Kassör: Jonny Johansson         073-828 91 35

Sekreterare: Göran Markström 070-398 26 84

Vice sekreterare: Annika Sandström  070-628 34 42

Ledamot: Sonja Thunebäck  070-365 08 79

Ledamot: Tommy Albinsson   070-291 71 16

Ersättare styrelsen:

Birgitta Svensson 073-027 38 79, Yngve Nilsson  076-161 16 12

Registrator:  Gudrun Rehle  076-792 01 89


E-post till Duspelssmederna:

bitte.janninger@gmail.com


Arbetsgrupper: 

Stämmoarbetsgrupp:

Roger Karlsson  070-258 39 80,  Annika Sandström  070-628 34 42,

Yngve Nilsson  076-161 16 12, Ulf Hallberg 070-842 76 89

Festkommittén:

Sonja Thunebäck  070-365 08 79, Katarina Wenegård  073-097 18 51, 

Göran Markström  070-398 26 84, Tommy Albinsson   070-291 71 16


Spelledarsektion: Lars Andersson  070-204 60 91 och Kurt Nilsson 070-315 62 14.

Bokningsansvarig: Kurt Nilsson 070-315 62 14

Lotterikommité: Marita Holgersson 073-800 63 80 ,

Anders Fransson  070-882 02 28

Valberedare: Sune Håkansson 070-516 24 98

                       

Webmaster:

Bitte Janninger 072-727 68 66, bitte.janninger@gmail.com