Inbjudan till hantverkare

Inbjudan till hantverkare att deltaga i durspelsstämman i Ankarsrum lördagen den 29 juli 2024


Här kommer några rader inför Durspelsstämman i sommar:


Inbjudan sändes i första hand till hantverkare som tidigare medverkat vid stämman.


Stämman kommer att hållas vid Ankarsrums Folkets Hus, där hantverkare själva får sätta upp sina stånd. Vid eventuell brist på plats inom inhägnaden, finns möjlighet att ställa upp sitt stånd strax utanför entrén.

Du bör ha packat upp dina saker och vara färdig kl 12.00, samt vara beredd att vara kvar till dess att stämman är över.Det går att köra fram bilen till stånden för avlastning, bilen ska sen parkeras utanför området.


Kostnaden för dig är 200 kr per stånd, i denna avgift ingår plats men ej bord.


Avgiften betalas in på Bankgiro 5390-1260 eller via swish  123 520 74 44. Ange namn och telefonnummer på inbetalningen

Vi önskar få er anmälan så snart som möjligt, dock senast den 9 juli, vi kommer att följa principen först till kvarn….

Anmälan och oom du har frågor inför stämman kan du kontakta:

Fredrik Selldén mobil kvällstid 070 375 44 00, e-post freni.124@telia.com

Göran Markström mobil 070 398 26 84, e-post goranmark48@gmail.com

Väl mött och med hopp om en trevlig stämma

Durspelssmederna
Göran Markström